ЦЯЛОСТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ И САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА

merikonsult-logo

ВИНАГИ ТОЧНИ

Коректни сметки, фактури и услуги!

ВИНАГИ НАВРЕМЕ

Счетоводни услуги винаги в определения с клиента краен срок!

ПОСТОЯНЕН ПРОГРЕС

С правилното счетоводство, вие ще прогресирате!

РАЗВИЙТЕ ВАШИЯ БИЗНЕС

УСЛУГИ

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

В края на всяка счетоводна година счетоводна къща "МЕРИ КОНСУЛТ" ще изготви вашият годишен финансов отчет на базата на приложимите счетоводни стандарти. Ще изготвим и представим вашите годишни данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО, а също така и годишните статистически форми за Националния статистически институт (НСИ).

Услугите на клиенти свързани с годишното счетоводно приключване, които са сключили договор за абонаментно счетоводно обслужване са безплатни и за тях не се събират допълнителни такси.

За клиенти, които нямат сключен договор се заплаща еднократна такса, която е по договаряне.

Личен състав и работна заплата

Личен състав и работна заплата

Услуги, които предлагаме и са свързани с личен състав и работна заплата:

Еднократни счетоводни услуги

Еднократни счетоводни услуги

Клиенти, които нямат договор за счетоводно обслужване, могат да използват следните еднократни счетоводни услуги, които предлагаме:

Абонаментно счетоводство

Абонаментно счетоводство

Можете да сключите договор с нас за абонаментно счетоводство, който да включва:

Административни услуги

Административни услуги

Предлагаме следните административните услуги:

ЦЕНИ

При определянето на месечната такса за абонаментно счетоводно обслужване подхождаме индивидуално към всеки клиент.

Ценообразуването зависи от:

  • Средномесечен документооборот
  • Брой банкови сметки
  • Брой обекти за осъществяване на дейността
  • Наличие на складово стопанство, собствена складова програма и отчетност на стоките
  • Правна форма на фирмата
  • Брой персонал
  • Регистрация по ЗДДС
  • Наличие на външно-търговски сделки (в и извън ЕС)
  • Брой - Наличие на външно-търговски сделки (в и извън ЕС) касови апарати
  • Сфера на дейност – услуги, търговия, производство

ЗА НАС

Целта при наемането на счетоводна къща е да се спестят разходи за счетоводител, на който времето няма да е уплътнено. Осъзнавайки тази цел, предлагаме на клиентите си максимално разумна цена, според текущия документооборот и нужди.

Също така изборът на счетоводна фирма, с която да развивате вашия бизнес е деликатна и отговорна задача. До голяма степен от него зависи стабилността и сигурността на компанията ви. Ние вярваме в лоялността към клиента, фирмената тайна, коректността в отношенията, разбиране на проблемите в дълбочина и вземането на адеквакни мерки за разрешаването им. Професионалното и прецизно счетоводство е ключов фактор за намиране на ефективни решения, водещи до намаляване на разходите на дружеството и максимално съответствие на нейната дейност и документация с постоянно изменящите се законови изисквания.

Счетоводна къща МЕРИ КОНСУЛТ предлага цялостно счетоводно обслужване на малки фирми, средни фирми и самоосигуряващи се лица. Извършваме пълната гама от счетоводни услуги и администриране, които са в пълно съответствие с Българското законодателство. Предлагаме консултации относно вашия бизнес и ви предоставяме висококачествени услуги по цялостното управление на вашите финансово-счетоводни операции.

Работейки с нас, вие развивате бизнеса си!

КОНТАКТИ

Мери Консулт ООД

гр. Русе, 7000

бул. "Цар Фердинанд" № 6

вх. А, ет. 2, офис 2

тел: 0885 808 861

email: mirbanshemsieva@gmail.com

Работно време:

8:30 - 17:00

От Понеделник до Петък